Usługi

   Eko-mik-System specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie systemów odzysku ciepła z chłodzenia pieców przemysłowych i odciąganych z nich gazów w stalowniach, walcowniach, kuźniach, odlewniach, itp.

  Odzyskiwane ciepło jest zagospodarowywane w zakładowych systemach ciepłowniczych lub przekazywane do miejskiego systemu ciepłowniczego.

  Proponowane przez nas rozwiązania odzysku ciepła spłacają się w krótkim czasie (ok. jednego roku ).

  Projektujemy i wykonujemy rekuperatory dla pieców przemysłowych, a także modernizujemy piece hutnicze.

Realizujemy również obiekty z zakresu energetyki przemysłowej, jak:

  gospodarki cieplnej i gazów technicznych,
  gospodarki wodnej,
  stacji uzdatniania wody,
  hydrauliki siłowej,
  systemów sterowania i wizualizacji instalacji technologicznych,
  oprogramowania specjalistycznego.

Realizujemy kompleksowo w/w obiekty przemysłowe w zakresie:

  projektowania,
  kompletacji dostaw,
  prefabrykacji podzespołów i konstrukcji,
  robót budowlano-montażowych,
  rozruchu.