Projekty

Projekt wykonawczy "Odzysk ciepła ze spalin pieca obrotowego"

Projekt wykonawczy "Modernizacja węzła c.w.u. w budynku G32"

Projekt wykonawczy "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w EC Knurów – Zakład nr 2 - etap II"

Projekt wykonawczy "Obieg chłodzenia sprężarki AEG"

Projekt wykonawczy "Modernizacja stacji wymienników ciepła w łaźni pracowniczej nr 4"

Koncepcja "Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie MEC"

Projekt wykonawczy "Adaptacja magazynu surowców domieszkowych"

Projekt stanowiska pracy "System pomiarowy Hasy"

Projekt wykonawczy "Obieg chłodzenia wanny hartowniczej dla Zakładu Walcowni"

Projekt wykonawczy "Remont pomieszczenie w DRQ w celu zabudowy spektrometru"

Projekt wykonawczy "Modernizacja węzła c.w.u. w budynku G63"

Projekt wykonawczy "Rozbudowa stacji wymienników ciepła w łaźni pracowniczej nr 1"

Projekt wykonawczy "Rurociąg pary świeżej i wody zasilającej dla kotła OR32 w EC Knurów – Zakład nr 2"

Projekt wykonawczy "Odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego lakierni G40"

Projekt wykonawczy "Stacja przygotowania wody kotłowej i uzupełniającej w EC Knurów – Zakład nr 2"

Projekt stanowiska pracy do oznaczenia zawartości węgla w ciekłej surówce

Projekt wykonawczy "Węzeł cieplny do podgrzewu wody kąpielowej i użytkowej"

Projekt powykonawczy "Modernizacja stacji wymienników dla osiedla w Szczygłowicach, Z-3 Ciepłownia "Szczygłowice". Moc cieplna Q=2x5000kW"

Projekt wykonawczy "Remont przyłącza c.o."

Przyłącze do budynku przy ul. Dunikowskiego 10 w Gliwicach

Przyłącze do budynku przy ul. Zygmunta Starego 39 w Gliwicach

Adaptacja pomieszczenia dla SWC

Projekt wykonawczy "Modernizacja układu transportowego Kalcynacji Gazowej HAZOP"

Projekt wykonawczy "Chłodzenie torów prądowych pieca łukowego D5 - etap II"

Przyłącze do budynku przy ul. Toszecka 99 w Gliwicach

Przyłącze do budynku przy ul. Kosmonautów 50 w Gliwicach

Przyłącze do budynku przy ul. Toszecka 101 w Gliwicach

Instalacja schładzania wody na Wydziale odlewni mosiądzu

Modernizacja stacji wymiennikowej ciepła w łaźni pracowniczej nr 1

Modernizacja Laboratorium do Badań Przepływów Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Modernizacji zaplecza naukowo-dydaktycznego. Modernizacja układu chłodzenia kondensatora turbiny w Hali Maszyn Cieplnych Politechniki Śląskiej

Projekt Wykonawczy "Rozbudowa i przeniesienie instalacji schładzania wody dla Wydziału Stalowni ZWK"

Projekt Wykonawczy "Piec kadziowy 36Mg LF-3"

Projekt Wykonawczy "Instalacja schładzania wody obiegowej dla wydziałów Prasowni i Kowarek"

Projekt Wykonawczy "Zabudowa podgrzewaczy c.w.u."

Projekt Wykonawczy "Instalacja obiegu zamkniętego układu chłodzenia pieca indukcyjnego i dwóch pieców łukowych"

Projekt Wykonawczy "Instalacja odzysku ciepła z pieca 84"

Projekt Wykonawczy "Instalacja odzysku ciepła dla potrzeb c.o. do budynku Dyrekcji"

Projekt Wykonawczy "Modernizacja odciągu gazów z pieca E1. Chłodzenie wyparkowe"

Projekt Wykonawczy "Instalacja wody chłodzącej dla linii do hartowania blach na wydziale Walcowni Blach"

Projekt Wykonawczy " Modernizacja instalacji chłodzenia pieca D340"

Projekt Wykonawczy "Instalacja schładzania rozruszników i chłodnic olejowych"

Projekt Wykonawczy "Zagospodarowanie ciepła odzyskowego ze spalin pieców 55, 56 i 86"

Projekt Wykonawczy "Remont odciągu spalin z pieca przepychowego walcowni uniwersalnej BOHUMIN"

Projekt Wykonawczy "Modernizacja odciągu gazów z pieca nr 2. Chłodzenie Wyparkowe"

Projekt Wykonawczy "Modernizacja odciągu gazów z pieca E3. Chłodzenie wyparkowe"

Projekt Wykonawczy "Modernizacja urządzeń w stalowni elektrycznej HUTY BAILDON w Katowicach. Piec łukowy 25Mg i piecokadź"

Projekt Wykonawczy "Modernizacja w zakresie dostosowania kotłów Utylizacyjnych do zmienionych"

Projekt Wykonawczy "Modernizacja układu chłodzenia wodnego pieca przepychowego D280 i D340"

Projekt Wykonawczy "Zabudowa wytwornicy pary"

Projekt Wykonawczy "Wyparkowe chłodzenie pieca przepychowego 4600x2700"

Projekt Wykonawczy "Kotłownia parowa 10600kW dla instalacji VOD o wydajności 16 t/h pary"

Projekt Wykonawczy "Instalacja odzysku ciepła ze spalin pieca obrotowego. Wymienniki spaliny/woda"

Projekt Wykonawczy "Instalacja odzysku ciepła ze spalin pieca grzewczego. Wymiennik spaliny/woda"

Projekt Wykonawczy "Sklepienie piecokadzi"

Projekt Wykonawczy "Przebudowa i rozbudowa zespołu hotelowego STOK. Hotel WAWEL"

Projekt Wykonawczy "Przebudowa i rozbudowa zespołu hotelowego STOK. Hotel JAWOR"

Projekt Wykonawczy "Instalacje ppoż. Zasilana ze studni. Klub muzyczny TOKARNIA Tychy

Projekt Wykonawczy "Modernizacja instalacji c.o.i węzła cieplnego"

Projekt Wykonawczy "Instalacja odzysku ciepła odpadowego dla celów grzewczych i przygotowania c.w.u. na wydziale COS-u i Walcowni"

Projekt Wykonawczy "Modernizacja odciągu gazów z pieca D5 - etap II. Chłodzenie wyparkowe"

Projekt Wykonawczy "Kotłownia parowa 9300kW o wydajności 14 t/h pary"

Projekt Wykonawczy "Modernizacja odciągu gazów z pieca D5 - etap II. Przewody odciągu spalin z piecokadzi LF1 i LF2"

Projekt Wykonawczy "Kotłownia węglowa Q=940kW"

Projekt Wykonawczy "Modernizacja stacji uzdatniania wody pitnej na terenie zakładu"

Projekt Wykonawczy "Modernizacja odciągu gazów z pieca 4. Chłodzenie wyparkowe"

Projekt Wykonawczy "Modernizacja odciągu gazów z pieca E3. Chłodzenie wyparkowe E3"

Projekt Wykonawczy "Stacja uzdatniania wody"

Projekt Wykonawczy "Modernizacja odciągu gazów z IV otworu pieca nr 6. Chłodzenie wyparkowe"

Projekt Wykonawczy "Instalacja grzewcza i gazu płynnego w budynku warsztatów w Rudzie Śląskiej"

Projekt Wykonawczy "Instalacje grzewcze, wodno-kanalizacyjne i gazowe"

Projekt Wykonawczy "Instalacje c.o., wentylacji i klimatyzacji. Klub muzyczny TOKARNIA Tychy

Projekt Wykonawczy "Modernizacji odciągu gazów z pieca D5 - etap I"

Projekt Wykonawczy "Kotłownia gazowa 1.3MW"

Projekt Wykonawczy "Kocioł odzysknicowy"

Projekt Wykonawczy "Stacja kontenerowa oleju napędowego"

Projekt Wykonawczy "Węzeł cieplny c.o."