Realizacje

Modernizacja stacji wymienników ciepła w łaźni pracowniczej nr 4

Kotłownia gazowa wodno-parowa. Kotły Viessmann wodne Q=950kW i 320kW, parowy Q=550kW o wydajności pary Vp=850kg/h

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w EC Knurów – Zakład nr 2 - etap II

Modernizacja węzła c.w.u. w budynku G32

Instalacja odzysku ciepła z kompresorów sprężonego powietrza

Odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego lakierni G40

Modernizacja węzła c.w.u. w budynku G63

Stacja przygotowania wody kotłowej i uzupełniającej w EC Knurów – Zakład nr 2

Modernizacja stacji wymienników dla osiedla w Szczygłowicach, Z-3 Ciepłownia "Szczygłowice". Moc cieplna Q=2x5000kW

Instalacja schładzania wody na Wydziale odlewni mosiądzu

Modernizacja stacji wymiennikowej ciepła w łaźni pracowniczej nr 1

Rozbudowa i przeniesienie instalacji schładzania wody dla Wydziału Stalowni ZWK

Modernizacja kotłowni parowej. Kotły parowe Viessmann 2x1,0 MW o wydajności pary 2x1555 kg/h.

Modernizacja odciągu gazów z pieca nr 2. Chłodzenie wyparkowe.

Instalacja schładzania wody obiegowej dla Wydziału Kowarek.

Instalacja schładzania wody obiegowej dla Wydziału Prasowni

Instalacja obiegu zamkniętego układu chłodzenia pieca indukcyjnego i dwóch pieców łukowych

Piec kadziowy 36Mg LF-3

Piec kadziowy 36Mg LF-3. Most szynowy.

Modernizacja odciągu gazów z pieca E1. Chłodzenie wyparkowe.

Kotłownia gazowa parowa Q=10600kW dla instalacji VOD o wydajności 16 t/h pary przegrzanej

Instalacja wody chłodzącej dla linii do hartowania blach na wydziale Walcowni Blach

Zagospodarowanie ciepła odzyskowego ze spalin pieców 55, 56 i 86

Modernizacja wodnego chłodzenia pieca przepychowego w walcowni dużej z odzyskiem ciepła i stacji wymienników ciepła

Modernizacja odciągu gazów z pieca E3. Chłodzenie wyparkowe.

Modernizacja urządzeń w stalowni elektrycznej HUTY BAILDON Katowice. Piec łukowy 25Mg i piecokadź

Modernizacja stacji uzdatniania wody pitnej na terenie zakładu

Kotłownia gazowa parowa Q=9300kW dla instalacji VOD o wyd. 14 t/h pary przegrzanej

Modernizacja odciągu gazów z pieca D5 - etap II. Chłodzenie wyparkowe.

Kotłownia węglowa Q=940kW

Chłodnice

Kotłownia olejowa Q=190kW

Wykonanie węzła cieplnego c.o.

Stacja dozowania chemikaliów

Instalacja odgazowywacza

Stacja uzdatniania wody

Odciąg gazów - etap I

Instalacje c.o., wentylacji i klimatyzacji w klubie muzycznym

Wykonanie krystalizatorów (skrzyń wodnych)

Modernizacja odciągu gazów z IV otworu pieca nr 6

Komora dopalająca

Stacja kontenerowa oleju napędowego

Kotłownia gazowa parowa wyposażona w dwa kotły: 5 t/h i 2 t/h pary i ciśnieniu do 1,6 MPa